X

Các gói cước 4G

4G40

40.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: 4G40 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

4G70

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: 4G70 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

4G90

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: 4G90 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G

MIMAX Viettel

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

MIMAX90 Viettel

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: MIMAX90 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

DMAX Viettel

120.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DMAX 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

Các gói cước Dcom 3G

D50 Viettel

50.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3,5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 9,76đ/50KB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: D50 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

D70 Viettel

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 9,76đ/50kB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: D70 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay

D120 Viettel

120.000 VND
 • Data tốc độ cao: 10 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 9,76đ/50kb
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: D120 0987912184 gửi 9123
Đăng ký ngay
Sim 3g Vinaphone Vivu

Sim số đẹp trả trước


Đăng ký ngay