X
Tiện ích dịch vụ

Thông tin các dịch vụ tiện ích mới nhất

Mobile internet Mobifone

Thông tin các gói 3G tốc độ cao và cách đăng ký

Fast Connect Mobifone

Thông tin các gói Fast Connect và cách đăng ký

Các gói cước 3G

Đăng ký 3G Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

MIU Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

M70 Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1.6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV M70 gửi 9084
Đăng ký ngay

MIU90 Mobifone

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV MIU90 gửi 9084
Đăng ký ngay

M90 Mobifone

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2,1GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV M90 gửi 9084
Đăng ký ngay

3MIU Mobifone

210.000 VND
 • Data tốc độ cao: 780 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Soạn: DKV 3MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

3M70 Mobifone

210.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,8GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Soạn: DKV 3M70 gửi 9084
Đăng ký ngay

BMIU Mobifone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV BMIU gửi 9084
Đăng ký ngay

M200 Mobifone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 5,5GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV M200 gửi 9084
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Fast Connect

F70 Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 200đ/MB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV F70 gửi 9084
Đăng ký ngay

F90 Mobifone

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 9 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 200đ/MB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV F90 gửi 9084
Đăng ký ngay

F250 Mobifone

250.000 VND
 • Data tốc độ cao: 18 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Soạn: DKV F250 gửi 9084
Đăng ký ngay
Sim 3g Vinaphone Vivu
Đăng ký 3G MobiFone 2017

Sim số đẹp trả trước

Dịch vụ nổi bật


Đăng ký ngay