X

Các gói cước 4G

HD70

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2,4 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV HD70 gửi 9084
Đăng ký ngay

HD90

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3,5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV HD90 gửi 9084
Đăng ký ngay

HD120

120.000 VND
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV HD120 gửi 9084
Đăng ký ngay

HD200

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 11 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV HD200 gửi 9084
Đăng ký ngay

HDY

150.000 VND
 • Data tốc độ cao: 4 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV HDY gửi 9084
Đăng ký ngay

HDFIM

120.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV HDFIM gửi 9084
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G

MIU Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

M70 Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1.6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV M70 gửi 9084
Đăng ký ngay

MIU90 Mobifone

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV MIU90 gửi 9084
Đăng ký ngay

M90 Mobifone

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2,1GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV M90 gửi 9084
Đăng ký ngay

3MIU Mobifone

210.000 VND
 • Data tốc độ cao: 780 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Soạn: DKV 3MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

3M70 Mobifone

210.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,8GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Soạn: DKV 3M70 gửi 9084
Đăng ký ngay

BMIU Mobifone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV BMIU gửi 9084
Đăng ký ngay

M200 Mobifone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 5,5GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV M200 gửi 9084
Đăng ký ngay

6MIU Mobifone

420.000 VND
 • Data tốc độ cao: 960MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Soạn: DKV 6MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Fast Connect

F70 Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 200đ/MB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV F70 gửi 9084
Đăng ký ngay

F90 Mobifone

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 9 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 200đ/MB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DKV F90 gửi 9084
Đăng ký ngay

F250 Mobifone

250.000 VND
 • Data tốc độ cao: 18 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Soạn: DKV F250 gửi 9084
Đăng ký ngay
Sim 3g Vinaphone Vivu

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 9084
Gói 70K
600 MB
DKV MIU gửi 9084
Gói 70K
1.6 GB
DKV M70 gửi 9084
Gói 90K
1 GB
DKV MIU90 gửi 9084
Gói 210K
780MBx3
DKV 3MIU gửi 9084
Gói 70K
2,4 GB
DKV HD70 gửi 9084
Gói 90K
3,5 GB
DKV HD90 gửi 9084
Gói 120K
6 GB
DKV HD120 gửi 9084
Gói 200K
11 GB
DKV HD200 gửi 9084

Sim số đẹp trả trước


Đăng ký ngay