Các gói cước 3G

Đăng ký 3G Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

M70 Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1.6GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV M70 gửi 9084
Đăng ký ngay

MIU Mobifone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

3MIU Mobifone

210.000 VND
 • Data tốc độ cao: 780 MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 3 tháng
Soạn: DKV 3MIU gửi 9084
Đăng ký ngay

MIU90 Mobifone

90.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV MIU90 gửi 9084
Đăng ký ngay

BMIU Mobifone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DKV BMIU gửi 9084
Đăng ký ngay
Sim 3g Vinaphone Vivu

Chọn số đẹp 088 Vinaphone

Sim số đẹp trả trước

Banner dang ky 3g Mobifone
Đăng ký ngay