X

Các gói cước 4G

SPEED79

79.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV 4G79 gửi 8069
Đăng ký ngay

SPEED199

199.000 VND
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV 4G199 gửi 8069
Đăng ký ngay

SPEED299

299.000 VND
 • Data tốc độ cao: 10 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV 4G299 gửi 8069
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G

MAX Vinaphone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX gửi 8069
Đăng ký ngay

MAXS sinh viên

50.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX gửi 8069
Đăng ký ngay

BIG70 Vinaphone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2,4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG70 gửi 8069
Đăng ký ngay

MAX100 Vinaphone

100.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX100 gửi 8069
Đăng ký ngay

BIG120 Vinaphone

120.000 VND
 • Data tốc độ cao: 6GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG120 gửi 8069
Đăng ký ngay

MAX200 Vinaphone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX200 gửi 8069
Đăng ký ngay

BIG200 Vinaphone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 10GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG200 gửi 8069
Đăng ký ngay

MAX300 Vinaphone

300.000 VND
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX300 gửi 8069
Đăng ký ngay

BIG300 Vinaphone

300.000 VND
 • Data tốc độ cao: 18GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG300 gửi 8069
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Ezcom

D70 Vinaphone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 200đ/MB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV D70 gửi 8069
Đăng ký ngay

D250 Vinaphone

250.000 VND
 • Data tốc độ cao: 18 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Soạn: DV D250 gửi 8069
Đăng ký ngay

D500 Vinaphone

500.000 VND
 • Data tốc độ cao: 48GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Soạn: DV D500 gửi 8069
Đăng ký ngay
Sim 3g Vinaphone Vivu
Banner dang ky 4g Vinaphone

Sim số đẹp trả trước


Đăng ký ngay