Các gói cước 3G

Max Vinaphone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DK1 MAX gửi 7089
Đăng ký ngay

MAXS sinh viên

50.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DK1 MAX gửi 7089
Đăng ký ngay

M120 Vinaphone

120.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,5GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0,5đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DK1 M120 gửi 7089
Đăng ký ngay

MAX100 Vinaphone

100.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,2GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DK1 MAX100 gửi 7089
Đăng ký ngay

MAX200 Vinaphone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DK1 MAX200 gửi 7089
Đăng ký ngay

M50 Vinaphone

50.000 VND
 • Data tốc độ cao: 500MB
 • Cước vượt lưu lượng: 0,5đ/kb
 • Thời hạn sử dụng: 1 tháng
Soạn: DK1 M50 gửi 7089
Đăng ký ngay
Sim 3g Vinaphone Vivu

Chọn số đẹp 088 Vinaphone

Sim số đẹp trả trước

Đăng ký ngay