Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về đầu số 155 và cách hủy dịch vụ 155 của Viettel. Từ đó biết được các dịch vụ mà đầu số này cung cấp.