X
  1. Trang chủ
  2. Bảo mật thông tin trên máy tính

Bảo mật thông tin trên máy tính

Các cách bảo vệ dữ liệu của máy tính khi mang đi sửa

Các cách bảo vệ dữ liệu của máy tính khi mang đi sửa

Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân luôn là điều được quan tâm và cực kỳ cần thiết trong thời đại 4/0 hiện nay, nhất là khi thời gian …

Lê Nguyệt | 23/09/2021

Các gói cước 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DKV <MÃ DV> gửi 1544
Gói 10K
50 MB
DKV M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DKV MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DKV MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DKV MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DKV BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DKV BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DKV BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DKV BIG200 gửi 1543

Đăng ký ngay