X

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

°C
Mặt trời mọc: 08:00
Mặt trời lặn: 08:00
Hướng gió: °
Tốc độ gió: Km/h
Tầm nhìn: km
Độ ẩm: %
Nhiệt độ hóa sương: °
Áp suất: mb
Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa

Dự báo thời tiết những ngày tới

01/01/1970 01/01/1970 01/01/1970 01/01/1970 01/01/1970 01/01/1970 01/01/1970
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Đăng ký ngay