X

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay, ngày mai và 3 ngày tới

21°C
Nắng ấm
Mặt trời mọc: 06:20
Mặt trời lặn: 17:13
Hướng gió: 20° BĐB
Tốc độ gió: 11 Km/h
Tầm nhìn: 16.09 km
Độ ẩm: 23%
Nhiệt độ hóa sương: -1°
Áp suất: 1025.4 mb
Mô tảNhiệt độĐộ ẩmGióCảm giácLượng mưa
13:0032 Nắng ấm21°C23%BĐB 11 km/giờ21.2°0%
14:0032 Nắng ấm22°C21%BĐB 11 km/giờ21.6°0%
15:0032 Nắng ấm22°C21%BĐB 11 km/giờ21.7°0%
16:0032 Nắng ấm21°C23%BĐB 10 km/giờ21°0%
17:0032 Nắng ấm19°C29%BĐB 9 km/giờ19.1°0%
18:0031 Trời trong17°C33%BĐB 9 km/giờ16.9°0%
19:0031 Trời trong15°C39%BĐB 9 km/giờ14.9°0%
20:0031 Trời trong14°C43%ĐB 8 km/giờ13.7°0%
21:0031 Trời trong13°C47%BĐB 8 km/giờ12.6°0%
22:0031 Trời trong12°C51%ĐB 7 km/giờ11.6°0%
23:0031 Trời trong11°C54%BĐB 7 km/giờ10.6°0%

Dự báo thời tiết những ngày tới

Chủ Nhật 08/12/2019Thứ Hai 09/12/2019Thứ Ba 10/12/2019Thứ Tư 11/12/2019Thứ Năm 12/12/2019Thứ Sáu 13/12/2019
22-7°C
Nắng ấm
23-7°C
Nắng ấm
23-8°C
Nắng ấm
24-9°C
Nắng ấm
25-10°C
Nắng ấm
25-13°C
Nắng ấm

Đăng ký ngay