X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
30°C
Khá
Độ ẩm
77%
Tốc độ gió
ĐĐB 8 Km/h
Mặt trời mọc
05:16
Mặt trời lặn
18:41
Ngày mai
36°C
Chủ yếu có mây. Cao 36độ C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Độ ẩm
62%
Tốc độ gió
NĐN 14 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:41
Ngày kia
38°C
Phần nào có mây. Cao 38độ C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Độ ẩm
52%
Tốc độ gió
NTN 15 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:42
Hôm nay
31°C
Chủ Yếu Có Mây
Độ ẩm
76%
Tốc độ gió
TTN 13 Km/h
Mặt trời mọc
05:33
Mặt trời lặn
18:18
Ngày mai
32°C
Giông bão rải rác. Cao 32độ C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Độ ẩm
73%
Tốc độ gió
TN 14 Km/h
Mặt trời mọc
05:33
Mặt trời lặn
18:18
Ngày kia
33°C
Phần nào có mây, có thể có giông bão. Cao 33độ C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Độ ẩm
70%
Tốc độ gió
TN 13 Km/h
Mặt trời mọc
05:33
Mặt trời lặn
18:19
Hôm nay
36°C
Khá
Độ ẩm
47%
Tốc độ gió
TTN 8 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:22
Ngày mai
36°C
Chủ yếu có mây. Cao 36độ C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Độ ẩm
57%
Tốc độ gió
NĐN 13 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:22
Ngày kia
37°C
Phần nào có mây. Cao 37độ C. Gió NĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Độ ẩm
55%
Tốc độ gió
NĐN 14 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:22

Đăng ký ngay