X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
26°C
Mây Âm U
Độ ẩm
96%
Tốc độ gió
13 Km/h
Mặt trời mọc
05:38
Mặt trời lặn
18:22
Ngày mai
26-32°C
Có Thể Có Dông
Độ ẩm
80%
Tốc độ gió
8 Km/h
Mặt trời mọc
05:39
Mặt trời lặn
18:21
Ngày kia
27-33°C
Có Thể Có Dông
Độ ẩm
77%
Tốc độ gió
6 Km/h
Mặt trời mọc
05:39
Mặt trời lặn
18:20
Hôm nay
28°C
Mây Âm U
Độ ẩm
89%
Tốc độ gió
23 Km/h
Mặt trời mọc
05:45
Mặt trời lặn
18:08
Ngày mai
24-31°C
Có Dông
Độ ẩm
83%
Tốc độ gió
18 Km/h
Mặt trời mọc
05:45
Mặt trời lặn
18:07
Ngày kia
24-31°C
Có Dông
Độ ẩm
81%
Tốc độ gió
16 Km/h
Mặt trời mọc
05:45
Mặt trời lặn
18:07
Hôm nay
26°C
Mây Âm U
Độ ẩm
100%
Tốc độ gió
11 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Ngày mai
26-31°C
Có Dông
Độ ẩm
83%
Tốc độ gió
10 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Ngày kia
27-32°C
Có Dông
Độ ẩm
80%
Tốc độ gió
6 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn

Đăng ký ngay