X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
24°C
Khá
Độ ẩm
82%
Tốc độ gió
ĐN 14 Km/h
Mặt trời mọc
06:13
Mặt trời lặn
17:13
Ngày mai
27°C
Mưa rào. Cao 27độ C. Gió Đ ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Độ ẩm
73%
Tốc độ gió
Đ 14 Km/h
Mặt trời mọc
06:14
Mặt trời lặn
17:13
Ngày kia
27°C
Phần nào có mây. Cao 27độ C. Gió ĐĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Độ ẩm
62%
Tốc độ gió
ĐĐB 11 Km/h
Mặt trời mọc
06:14
Mặt trời lặn
17:13
Hôm nay
28°C
Một Phần Có Mây
Độ ẩm
71%
Tốc độ gió
NĐN 5 Km/h
Mặt trời mọc
05:53
Mặt trời lặn
17:27
Ngày mai
34°C
Phần nào có mây. Cao 34độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Độ ẩm
59%
Tốc độ gió
ĐB 7 Km/h
Mặt trời mọc
05:53
Mặt trời lặn
17:27
Ngày kia
33°C
Phần nào có mây. Cao 33độ C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Độ ẩm
62%
Tốc độ gió
ĐB 7 Km/h
Mặt trời mọc
05:54
Mặt trời lặn
17:27
Hôm nay
26°C
Một Phần Có Mây
Độ ẩm
82%
Tốc độ gió
ĐB 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:55
Mặt trời lặn
17:12
Ngày mai
26°C
Mưa. Cao 26độ C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 12 mm.
Độ ẩm
84%
Tốc độ gió
ĐB 16 Km/h
Mặt trời mọc
05:56
Mặt trời lặn
17:12
Ngày kia
27°C
Mưa. Cao 27độ C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 90%. Lượng mưa khoảng 6 mm.
Độ ẩm
80%
Tốc độ gió
ĐB 23 Km/h
Mặt trời mọc
05:56
Mặt trời lặn
17:12

Đăng ký ngay