X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
28°C
Sương Mù
Độ ẩm
87%
Tốc độ gió
13 Km/h
Mặt trời mọc
05:56
Mặt trời lặn
17:25
Ngày mai
23-29°C
Có Dông
Độ ẩm
81%
Tốc độ gió
14 Km/h
Mặt trời mọc
05:57
Mặt trời lặn
17:24
Ngày kia
22-28°C
Có Dông
Độ ẩm
82%
Tốc độ gió
13 Km/h
Mặt trời mọc
05:57
Mặt trời lặn
17:24
Hôm nay
29°C
Trời Ðẹp
Độ ẩm
84%
Tốc độ gió
13 Km/h
Mặt trời mọc
05:45
Mặt trời lặn
17:30
Ngày mai
24-32°C
Có Thể Có Dông
Độ ẩm
73%
Tốc độ gió
8 Km/h
Mặt trời mọc
05:45
Mặt trời lặn
17:30
Ngày kia
24-32°C
Có Dông
Độ ẩm
78%
Tốc độ gió
8 Km/h
Mặt trời mọc
05:45
Mặt trời lặn
17:29
Hôm nay
25°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
97%
Tốc độ gió
13 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Ngày mai
23-28°C
Có Dông
Độ ẩm
83%
Tốc độ gió
11 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Ngày kia
23-28°C
Có Dông
Độ ẩm
81%
Tốc độ gió
13 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn

Đăng ký ngay