X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
16°C
Trời Ðẹp
Độ ẩm
86%
Tốc độ gió
2 Km/h
Mặt trời mọc
06:29
Mặt trời lặn
17:15
Ngày mai
15-24°C
Trời Ðẹp
Độ ẩm
58%
Tốc độ gió
10 Km/h
Mặt trời mọc
06:30
Mặt trời lặn
17:16
Ngày kia
18-26°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
73%
Tốc độ gió
10 Km/h
Mặt trời mọc
06:30
Mặt trời lặn
17:16
Hôm nay
28°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
79%
Tốc độ gió
5 Km/h
Mặt trời mọc
06:06
Mặt trời lặn
17:31
Ngày mai
24-33°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
60%
Tốc độ gió
8 Km/h
Mặt trời mọc
06:07
Mặt trời lặn
17:32
Ngày kia
24-34°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
62%
Tốc độ gió
10 Km/h
Mặt trời mọc
06:07
Mặt trời lặn
17:32
Hôm nay
18°C
Trời Ðẹp
Độ ẩm
75%
Tốc độ gió
2 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Ngày mai
17-23°C
Trời Ðẹp
Độ ẩm
60%
Tốc độ gió
11 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Ngày kia
19-26°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
77%
Tốc độ gió
11 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn

Đăng ký ngay