X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
35-27°C
Nhiều mây
Độ ẩm
75%
Tốc độ gió
ĐB 8 Km/h
Mặt trời mọc
05:16
Mặt trời lặn
18:41
Ngày mai
35-28°C
Rất nhiều mây
Độ ẩm
73%
Tốc độ gió
BĐB 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:16
Mặt trời lặn
18:41
Ngày kia
36-28°C
Nhiều mây
Độ ẩm
64%
Tốc độ gió
N 14 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:42
Hôm nay
34-26°C
Giông Bão
Độ ẩm
71%
Tốc độ gió
TN 15 Km/h
Mặt trời mọc
05:32
Mặt trời lặn
18:18
Ngày mai
33-26°C
Giông Bão
Độ ẩm
74%
Tốc độ gió
TTN 18 Km/h
Mặt trời mọc
05:33
Mặt trời lặn
18:18
Ngày kia
32-26°C
Giông Bão
Độ ẩm
77%
Tốc độ gió
TTN 21 Km/h
Mặt trời mọc
05:33
Mặt trời lặn
18:18
Hôm nay
36-28°C
Giông Bão Vào Buổi Chiều
Độ ẩm
60%
Tốc độ gió
TTB 12 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:22
Ngày mai
37-28°C
Giông Bão Vào Buổi Chiều
Độ ẩm
56%
Tốc độ gió
N 14 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:22
Ngày kia
38-29°C
Nhiều mây
Độ ẩm
51%
Tốc độ gió
TN 13 Km/h
Mặt trời mọc
05:17
Mặt trời lặn
18:22

Đăng ký ngay