X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
28-25°C
Giông Bão
Độ ẩm
84%
Tốc độ gió
ĐĐB 7 Km/h
Mặt trời mọc
05:37
Mặt trời lặn
18:21
Ngày mai
33-25°C
Giông Bão Rải Rác
Độ ẩm
74%
Tốc độ gió
B 10 Km/h
Mặt trời mọc
05:37
Mặt trời lặn
18:20
Ngày kia
35-26°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
69%
Tốc độ gió
BĐB 9 Km/h
Mặt trời mọc
05:38
Mặt trời lặn
18:19
Hôm nay
33-25°C
Giông Bão
Độ ẩm
73%
Tốc độ gió
TTN 22 Km/h
Mặt trời mọc
05:43
Mặt trời lặn
18:08
Ngày mai
31-25°C
Giông Bão
Độ ẩm
81%
Tốc độ gió
T 16 Km/h
Mặt trời mọc
05:43
Mặt trời lặn
18:07
Ngày kia
30-25°C
Giông Bão
Độ ẩm
82%
Tốc độ gió
TTN 20 Km/h
Mặt trời mọc
05:43
Mặt trời lặn
18:07
Hôm nay
31-26°C
Giông Bão Rải Rác
Độ ẩm
89%
Tốc độ gió
ĐB 16 Km/h
Mặt trời mọc
05:32
Mặt trời lặn
18:06
Ngày mai
32-26°C
Giông Bão
Độ ẩm
73%
Tốc độ gió
T 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:32
Mặt trời lặn
18:06
Ngày kia
33-26°C
Giông Bão
Độ ẩm
71%
Tốc độ gió
B 14 Km/h
Mặt trời mọc
05:33
Mặt trời lặn
18:05

Đăng ký ngay