X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
23-8°C
Nắng ấm
Độ ẩm
35%
Tốc độ gió
BTB 9 Km/h
Mặt trời mọc
06:21
Mặt trời lặn
17:14
Ngày mai
23-8°C
Nắng ấm
Độ ẩm
42%
Tốc độ gió
TB 10 Km/h
Mặt trời mọc
06:21
Mặt trời lặn
17:15
Ngày kia
23-9°C
Nắng ấm
Độ ẩm
46%
Tốc độ gió
TB 9 Km/h
Mặt trời mọc
06:22
Mặt trời lặn
17:15
Hôm nay
31-20°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
54%
Tốc độ gió
BTB 9 Km/h
Mặt trời mọc
05:59
Mặt trời lặn
17:30
Ngày mai
31-20°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
57%
Tốc độ gió
BTB 8 Km/h
Mặt trời mọc
05:59
Mặt trời lặn
17:30
Ngày kia
31-21°C
Trời nắng
Độ ẩm
59%
Tốc độ gió
TTN 11 Km/h
Mặt trời mọc
06:00
Mặt trời lặn
17:30
Hôm nay
22-18°C
Mưa rào vào buổi chiều
Độ ẩm
71%
Tốc độ gió
B 15 Km/h
Mặt trời mọc
06:02
Mặt trời lặn
17:14
Ngày mai
23-17°C
Mưa rào
Độ ẩm
75%
Tốc độ gió
BTB 12 Km/h
Mặt trời mọc
06:03
Mặt trời lặn
17:15
Ngày kia
24-18°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
71%
Tốc độ gió
TB 11 Km/h
Mặt trời mọc
06:03
Mặt trời lặn
17:15

Đăng ký ngay