X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
34-24°C
Giông Bão Vào Buổi Chiều
Độ ẩm
65%
Tốc độ gió
ĐĐN 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:41
Mặt trời lặn
17:35
Ngày mai
33-24°C
Giông Bão Vào Buổi Chiều
Độ ẩm
71%
Tốc độ gió
ĐĐB 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:42
Mặt trời lặn
17:35
Ngày kia
33-24°C
Giông Bão Vào Buổi Chiều
Độ ẩm
72%
Tốc độ gió
Đ 10 Km/h
Mặt trời mọc
05:42
Mặt trời lặn
17:34
Hôm nay
28-24°C
Giông Bão
Độ ẩm
88%
Tốc độ gió
ĐB 15 Km/h
Mặt trời mọc
05:39
Mặt trời lặn
17:26
Ngày mai
29-24°C
Giông Bão
Độ ẩm
83%
Tốc độ gió
ĐĐB 18 Km/h
Mặt trời mọc
05:39
Mặt trời lặn
17:25
Ngày kia
29-24°C
Mưa
Độ ẩm
81%
Tốc độ gió
ĐB 20 Km/h
Mặt trời mọc
05:39
Mặt trời lặn
17:25

Đăng ký ngay