X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
29°C
Chủ Yếu Có Mây
Độ ẩm
78%
Tốc độ gió
ĐN 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:22
Mặt trời lặn
18:42
Ngày mai
34°C
Nhiều mây. Cao 34độ C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Độ ẩm
62%
Tốc độ gió
TN 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:22
Mặt trời lặn
18:42
Ngày kia
36°C
Phần nào có mây, có thể có giông bão. Nóng và ẩm. Cao 36độ C. Gió ĐĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Độ ẩm
61%
Tốc độ gió
ĐĐN 17 Km/h
Mặt trời mọc
05:22
Mặt trời lặn
18:41
Hôm nay
26°C
Một Phần Có Mây
Độ ẩm
92%
Tốc độ gió
NTN 2 Km/h
Mặt trời mọc
05:37
Mặt trời lặn
18:20
Ngày mai
32°C
Giông bão. Cao 32độ C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Độ ẩm
75%
Tốc độ gió
TN 12 Km/h
Mặt trời mọc
05:37
Mặt trời lặn
18:20
Ngày kia
31°C
Giông bão. Cao 31độ C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Độ ẩm
75%
Tốc độ gió
NTN 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:37
Mặt trời lặn
18:20
Hôm nay
26°C
Khá
Độ ẩm
79%
Tốc độ gió
TN 14 Km/h
Mặt trời mọc
05:22
Mặt trời lặn
18:23
Ngày mai
36°C
Giông bão phát triển vào buổi chiều. Nóng và ẩm. Cao 36độ C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Độ ẩm
60%
Tốc độ gió
ĐĐN 15 Km/h
Mặt trời mọc
05:22
Mặt trời lặn
18:23
Ngày kia
35°C
Chủ Yếu Trời Trong. Nóng và ẩm. Cao 35độ C. Gió Đ ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Độ ẩm
62%
Tốc độ gió
Đ 15 Km/h
Mặt trời mọc
05:22
Mặt trời lặn
18:23

Đăng ký ngay