X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
14°C
Mưa Rào Muộn
Độ ẩm
86%
Tốc độ gió
BĐB 7 Km/h
Mặt trời mọc
06:36
Mặt trời lặn
17:36
Ngày mai
18-15°C
Mưa Rào Vào Buổi Sáng
Độ ẩm
86%
Tốc độ gió
ĐB 8 Km/h
Mặt trời mọc
06:36
Mặt trời lặn
17:37
Ngày kia
16-14°C
Mưa Rào Vào Buổi Sáng
Độ ẩm
83%
Tốc độ gió
BĐB 15 Km/h
Mặt trời mọc
06:36
Mặt trời lặn
17:37
Hôm nay
23°C
Trời trong ít mây
Độ ẩm
81%
Tốc độ gió
Đ 18 Km/h
Mặt trời mọc
06:16
Mặt trời lặn
17:50
Ngày mai
34-22°C
Trời nắng
Độ ẩm
57%
Tốc độ gió
B 16 Km/h
Mặt trời mọc
06:16
Mặt trời lặn
17:50
Ngày kia
34-23°C
Trời nắng
Độ ẩm
52%
Tốc độ gió
Đ 13 Km/h
Mặt trời mọc
06:16
Mặt trời lặn
17:51
Hôm nay
20°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
87%
Tốc độ gió
NTN 2 Km/h
Mặt trời mọc
06:18
Mặt trời lặn
17:35
Ngày mai
27-20°C
Trời nắng
Độ ẩm
70%
Tốc độ gió
ĐN 12 Km/h
Mặt trời mọc
06:18
Mặt trời lặn
17:36
Ngày kia
27-20°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
70%
Tốc độ gió
ĐN 13 Km/h
Mặt trời mọc
06:18
Mặt trời lặn
17:36

Đăng ký ngay