X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
31°C
Chủ Yếu Có Mây
Độ ẩm
76%
Tốc độ gió
N 6 Km/h
Mặt trời mọc
05:18
Mặt trời lặn
18:42
Ngày mai
32°C
Giông bão. Cao 32độ C. Gió B và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Độ ẩm
77%
Tốc độ gió
B 10 Km/h
Mặt trời mọc
05:18
Mặt trời lặn
18:42
Ngày kia
35°C
Giông bão vào buổi sáng. Cao 35độ C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Độ ẩm
67%
Tốc độ gió
TB 16 Km/h
Mặt trời mọc
05:18
Mặt trời lặn
18:42
Hôm nay
26°C
Một Phần Có Mây
Độ ẩm
89%
Tốc độ gió
TTN 14 Km/h
Mặt trời mọc
05:34
Mặt trời lặn
18:19
Ngày mai
31°C
Giông bão. Cao 31độ C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Độ ẩm
78%
Tốc độ gió
TTN 19 Km/h
Mặt trời mọc
05:34
Mặt trời lặn
18:19
Ngày kia
31°C
Giông bão. Cao 31độ C. Gió TTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Độ ẩm
80%
Tốc độ gió
TTN 19 Km/h
Mặt trời mọc
05:34
Mặt trời lặn
18:19
Hôm nay
27°C
Một Phần Có Mây
Độ ẩm
80%
Tốc độ gió
NTN 11 Km/h
Mặt trời mọc
05:18
Mặt trời lặn
18:23
Ngày mai
33°C
Giông bão. Cao 33độ C. Gió TB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 70%.
Độ ẩm
67%
Tốc độ gió
TB 12 Km/h
Mặt trời mọc
05:18
Mặt trời lặn
18:23
Ngày kia
34°C
Nhiều mây. Cao 34độ C. Gió TN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Độ ẩm
64%
Tốc độ gió
TN 10 Km/h
Mặt trời mọc
05:18
Mặt trời lặn
18:23

Đăng ký ngay