X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
26°C
Trời trong ít mây
Độ ẩm
89%
Tốc độ gió
ĐĐN 20 Km/h
Mặt trời mọc
05:31
Mặt trời lặn
18:18
Ngày mai
34-26°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
70%
Tốc độ gió
ĐN 18 Km/h
Mặt trời mọc
05:30
Mặt trời lặn
18:19
Ngày kia
30-25°C
Giông Bão Vào Buổi Sáng
Độ ẩm
78%
Tốc độ gió
ĐN 19 Km/h
Mặt trời mọc
05:29
Mặt trời lặn
18:19
Hôm nay
28°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
79%
Tốc độ gió
ĐN 15 Km/h
Mặt trời mọc
05:38
Mặt trời lặn
18:05
Ngày mai
37-28°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
56%
Tốc độ gió
ĐN 19 Km/h
Mặt trời mọc
05:37
Mặt trời lặn
18:05
Ngày kia
37-28°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
51%
Tốc độ gió
NĐN 19 Km/h
Mặt trời mọc
05:37
Mặt trời lặn
18:05
Hôm nay
24°C
Trời trong ít mây
Độ ẩm
80%
Tốc độ gió
NĐN 6 Km/h
Mặt trời mọc
05:26
Mặt trời lặn
18:04
Ngày mai
33-24°C
Nắng ấm
Độ ẩm
62%
Tốc độ gió
ĐN 19 Km/h
Mặt trời mọc
05:26
Mặt trời lặn
18:04
Ngày kia
33-25°C
Nhiều Mây
Độ ẩm
67%
Tốc độ gió
ĐĐN 19 Km/h
Mặt trời mọc
05:25
Mặt trời lặn
18:04

Đăng ký ngay