X

Dự báo thời tiết các thành phố lớn ở Việt Nam

Hôm nay
25°C
Mây Âm U
Độ ẩm
84%
Tốc độ gió
14 Km/h
Mặt trời mọc
06:27
Mặt trời lặn
17:53
Ngày mai
22-31°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
74%
Tốc độ gió
18 Km/h
Mặt trời mọc
06:26
Mặt trời lặn
17:53
Ngày kia
23-31°C
Trời Ðẹp
Độ ẩm
74%
Tốc độ gió
21 Km/h
Mặt trời mọc
06:26
Mặt trời lặn
17:54
Hôm nay
29°C
Mây Âm U
Độ ẩm
74%
Tốc độ gió
19 Km/h
Mặt trời mọc
06:15
Mặt trời lặn
17:59
Ngày mai
24-34°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
58%
Tốc độ gió
19 Km/h
Mặt trời mọc
06:14
Mặt trời lặn
17:59
Ngày kia
24-36°C
Trời Ðẹp
Độ ẩm
56%
Tốc độ gió
16 Km/h
Mặt trời mọc
06:14
Mặt trời lặn
17:59
Hôm nay
20°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
100%
Tốc độ gió
14 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Ngày mai
22-26°C
Trời Ðẹp
Độ ẩm
87%
Tốc độ gió
14 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Ngày kia
22-27°C
Hơi Có Mây
Độ ẩm
84%
Tốc độ gió
18 Km/h
Mặt trời mọc
Mặt trời lặn

Thời tiết một số khu vực


Đăng ký ngay