X
 1. Trang chủ
 2. Thủ thuật mobile
 3. Full biểu tượng Facebook, icon Facebook đẹp nhất

Full biểu tượng Facebook, icon Facebook đẹp nhất

Facebook đang dần trở thành nơi không thể thiếu trong cuộc sống của các bạn trẻ, là nơi giao lưu kết bạn, chia sẽ tâm tư, suy nghĩ của mình với bạn bè người thân.  Để thêm phần sinh động trên các status, những dòng tin nhắn thì các bạn cần nẵm rõ hơn về các biểu tượng Facebook, sau đây dichvumobile.vn sẽ tổng hợp full bộ icon Facebook đẹp nhất hiện nay cho mọi người sử dụng nhé.

 • facebook smile emoticon
  :)
 • facebook smile emoticon
  :D
 • facebook smile emoticon
  :(
 • facebook smile emoticon
  :'(
 • facebook smile emoticon
  :P
 • facebook smile emoticon
  O:)
 • facebook smile emoticon
  3:)
 • facebook smile emoticon
  o.O
 • facebook smile emoticon
  ;)
 • facebook smile emoticon
  :O
 • facebook smile emoticon
  -_-
 • facebook smile emoticon
  >:O
 • facebook smile emoticon
  :*
 • facebook smile emoticon
  <3
 • facebook smile emoticon
  ^_^
 • facebook smile emoticon
  8-)
 • facebook smile emoticon
  8|
 • facebook smile emoticon
  (^^^)
 • facebook smile emoticon
  :|]
 • facebook smile emoticon
  >:(
 • facebook smile emoticon
  :v
 • facebook smile emoticon
  :/
 • facebook smile emoticon
  :3
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  (y)
 • facebook smile emoticon
  :poop:
 • facebook smile emoticon
  😷
 • facebook smile emoticon
  😓
 • facebook smile emoticon
  😰
 • facebook smile emoticon
  😥
 • facebook smile emoticon
  😪
 • facebook smile emoticon
  😨
 • facebook smile emoticon
  😱
 • facebook smile emoticon
  😵
 • facebook smile emoticon
  😭
 • facebook smile emoticon
  😠
 • facebook smile emoticon
  😳
 • facebook smile emoticon
  😲
 • facebook smile emoticon
  😤
 • facebook smile emoticon
  :putnam:
 • facebook smile emoticon
  < (“)
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  🚽
 • facebook smile emoticon
  🛀
 • facebook smile emoticon
  👙
 • facebook smile emoticon
  💄
 • facebook smile emoticon
  👕
 • facebook smile emoticon
  👘
 • facebook smile emoticon
  👗
 • facebook smile emoticon
  👢
 • facebook smile emoticon
  👠
 • facebook smile emoticon
  👡
 • facebook smile emoticon
  💼
 • facebook smile emoticon
  👜
 • facebook smile emoticon
  👔
 • facebook smile emoticon
  🎩
 • facebook smile emoticon
  👒
 • facebook smile emoticon
  👑
 • facebook smile emoticon
  💍
 • facebook smile emoticon
  🚭
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  🏈
 • facebook smile emoticon
  🏀
 • facebook smile emoticon
  🎾
 • facebook smile emoticon
  🎱
 • facebook smile emoticon
  🎯
 • facebook smile emoticon
  🎿
 • facebook smile emoticon
  🎌
 • facebook smile emoticon
  🏁
 • facebook smile emoticon
  🏆
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  👌
 • facebook smile emoticon
  👎
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  🙌
 • facebook smile emoticon
  💪
 • facebook smile emoticon
  👊
 • facebook smile emoticon
  👏
 • facebook smile emoticon
  👆
 • facebook smile emoticon
  👉
 • facebook smile emoticon
  👈
 • facebook smile emoticon
  👇
 • facebook smile emoticon
  💔
 • facebook smile emoticon
  💙
 • facebook smile emoticon
  💚
 • facebook smile emoticon
  💛
 • facebook smile emoticon
  💜
 • facebook smile emoticon
  💗
 • facebook smile emoticon
  💘
 • facebook smile emoticon
  💓
 • facebook smile emoticon
  💝
 • facebook smile emoticon
  💖
 • facebook smile emoticon
  💞
 • facebook smile emoticon
  💟
 • facebook smile emoticon
  💌
 • facebook smile emoticon
  💑
 • facebook smile emoticon
  💋
 • facebook smile emoticon
  👄
 • facebook smile emoticon
  😍
 • facebook smile emoticon
  😘
 • facebook smile emoticon
  😚
 • facebook smile emoticon
  😊
 • facebook smile emoticon
  😏
 • facebook smile emoticon
  😌
 • facebook smile emoticon
  😃
 • facebook smile emoticon
  😄
 • facebook smile emoticon
  😞
 • facebook smile emoticon
  😢
 • facebook smile emoticon
  😜
 • facebook smile emoticon
  😝
 • facebook smile emoticon
  😉
 • facebook smile emoticon
  😔
 • facebook smile emoticon
  😒
 • facebook smile emoticon
  😂
 • facebook smile emoticon
  😡
 • facebook smile emoticon
  👿
 • facebook smile emoticon
  👽
 • facebook smile emoticon
  👾
 • facebook smile emoticon
  👻
 • facebook smile emoticon
  👼
 • facebook smile emoticon
  👯
 • facebook smile emoticon
  💂
 • facebook smile emoticon
  👳
 • facebook smile emoticon
  🎅
 • facebook smile emoticon
  👮
 • facebook smile emoticon
  👷
 • facebook smile emoticon
  👸
 • facebook smile emoticon
  👴
 • facebook smile emoticon
  👵
 • facebook smile emoticon
  👨
 • facebook smile emoticon
  👩
 • facebook smile emoticon
  👦
 • facebook smile emoticon
  👧
 • facebook smile emoticon
  👶
 • facebook smile emoticon
  👱
 • facebook smile emoticon
  👫
 • facebook smile emoticon
  🎎
 • facebook smile emoticon
  💃
 • facebook smile emoticon
  👂
 • facebook smile emoticon
  👃
 • facebook smile emoticon
  👀
 • facebook smile emoticon
  🌟
 • facebook smile emoticon
  🌙
 • facebook smile emoticon
  🎵
 • facebook smile emoticon
  🎶
 • facebook smile emoticon
  💤
 • facebook smile emoticon
  🔥
 • facebook smile emoticon
  🔔
 • facebook smile emoticon
  🎈
 • facebook smile emoticon
  🎉
 • facebook smile emoticon
  🍸
 • facebook smile emoticon
  🍺
 • facebook smile emoticon
  🍻
 • facebook smile emoticon
  🍶
 • facebook smile emoticon
  🍵
 • facebook smile emoticon
  🍴
 • facebook smile emoticon
  🍞
 • facebook smile emoticon
  🍳
 • facebook smile emoticon
  🍟
 • facebook smile emoticon
  🍲
 • facebook smile emoticon
  🍣
 • facebook smile emoticon
  🍝
 • facebook smile emoticon
  🍜
 • facebook smile emoticon
  🍰
 • facebook smile emoticon
  🍧
 • facebook smile emoticon
  🍦
 • facebook smile emoticon
  🍔
 • facebook smile emoticon
  🍎
 • facebook smile emoticon
  🍓
 • facebook smile emoticon
  🍊
 • facebook smile emoticon
  🍉
 • facebook smile emoticon
  🍅
 • facebook smile emoticon
  🍆
 • facebook smile emoticon
  🌱
 • facebook smile emoticon
  🌴
 • facebook smile emoticon
  🌵
 • facebook smile emoticon
  🍁
 • facebook smile emoticon
  🍂
 • facebook smile emoticon
  🍃
 • facebook smile emoticon
  🌸
 • facebook smile emoticon
  🌹
 • facebook smile emoticon
  🌷
 • facebook smile emoticon
  🌻
 • facebook smile emoticon
  🌺
 • facebook smile emoticon
  💐
 • facebook smile emoticon
  🎄
 • facebook smile emoticon
  🐶
 • facebook smile emoticon
  🐻
 • facebook smile emoticon
  🐵
 • facebook smile emoticon
  🐭
 • facebook smile emoticon
  🐹
 • facebook smile emoticon
  🐺
 • facebook smile emoticon
  🐯
 • facebook smile emoticon
  🐴
 • facebook smile emoticon
  🐷
 • facebook smile emoticon
  🐱
 • facebook smile emoticon
  🐰
 • facebook smile emoticon
  🐩
 • facebook smile emoticon
  🐑
 • facebook smile emoticon
  🐧
 • facebook smile emoticon
  🐨
 • facebook smile emoticon
  🐮
 • facebook smile emoticon
  🐗
 • facebook smile emoticon
  🐔
 • facebook smile emoticon
  🐥
 • facebook smile emoticon
  🐦
 • facebook smile emoticon
  🐘
 • facebook smile emoticon
  🐎
 • facebook smile emoticon
  🐒
 • facebook smile emoticon
  🐫
 • facebook smile emoticon
  🐬
 • facebook smile emoticon
  🐳
 • facebook smile emoticon
  🐠
 • facebook smile emoticon
  🐟
 • facebook smile emoticon
  🐡
 • facebook smile emoticon
  🐙
 • facebook smile emoticon
  🐚
 • facebook smile emoticon
  🐸
 • facebook smile emoticon
  🐍
 • facebook smile emoticon
  🐛
 • facebook smile emoticon
  💨
 • facebook smile emoticon
  🌊
 • facebook smile emoticon
  💦
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  🌈
 • facebook smile emoticon
  📞
 • facebook smile emoticon
  📠
 • facebook smile emoticon
  🔈
 • facebook smile emoticon
  📻
 • facebook smile emoticon
  📷
 • facebook smile emoticon
  🎥
 • facebook smile emoticon
  📼
 • facebook smile emoticon
  📡
 • facebook smile emoticon
  📺
 • facebook smile emoticon
  💻
 • facebook smile emoticon
  💾
 • facebook smile emoticon
  📀
 • facebook smile emoticon
  📱
 • facebook smile emoticon
  🎁
 • facebook smile emoticon
  🎏
 • facebook smile emoticon
  💢
 • facebook smile emoticon
  💅
 • facebook smile emoticon
  🐾
 • facebook smile emoticon
  🍀
 • facebook smile emoticon
  🎓
 • facebook smile emoticon
  🎃
 • facebook smile emoticon
  💀
 • facebook smile emoticon
  🏧
 • facebook smile emoticon
  💰
 • facebook smile emoticon
  💵
 • facebook smile emoticon
  💴
 • facebook smile emoticon
  🚲
 • facebook smile emoticon
  🚗
 • facebook smile emoticon
  🚙
 • facebook smile emoticon
  🚚
 • facebook smile emoticon
  🚌
 • facebook smile emoticon
  🚒
 • facebook smile emoticon
  🚓
 • facebook smile emoticon
  🚑
 • facebook smile emoticon
  🚕
 • facebook smile emoticon
  🚄
 • facebook smile emoticon
  🚃
 • facebook smile emoticon
  🚅
 • facebook smile emoticon
  🚉
 • facebook smile emoticon
  🚤
 • facebook smile emoticon
  🚢
 • facebook smile emoticon
  🎢
 • facebook smile emoticon
  🚀
 • facebook smile emoticon
  🎫
 • facebook smile emoticon
  🚏
 • facebook smile emoticon
  🚥
 • facebook smile emoticon
  🚧
 • facebook smile emoticon
  💈
 • facebook smile emoticon
  📶
 • facebook smile emoticon
  🔞
 • facebook smile emoticon
  📳
 • facebook smile emoticon
  📴
 • facebook smile emoticon
  🌅
 • facebook smile emoticon
  🌄
 • facebook smile emoticon
  🌇
 • facebook smile emoticon
  🌆
 • facebook smile emoticon
  🌃
 • facebook smile emoticon
  🗻
 • facebook smile emoticon
  🏯
 • facebook smile emoticon
  🏣
 • facebook smile emoticon
  🏰
 • facebook smile emoticon
  🏦
 • facebook smile emoticon
  🗽
 • facebook smile emoticon
  🎡
 • facebook smile emoticon
  🗼
 • facebook smile emoticon
  🏨
 • facebook smile emoticon
  🏩
 • facebook smile emoticon
  🏢
 • facebook smile emoticon
  🏫
 • facebook smile emoticon
  🏭
 • facebook smile emoticon
  🏥
 • facebook smile emoticon
  🏬
 • facebook smile emoticon
  🏪
 • facebook smile emoticon
  💒
 • facebook smile emoticon
  🏡
 • facebook smile emoticon
  🏠
 • facebook smile emoticon
  📪
 • facebook smile emoticon
  📫
 • facebook smile emoticon
  📮
 • facebook smile emoticon
  📩
 • facebook smile emoticon
  📨
 • facebook smile emoticon
  📝
 • facebook smile emoticon
  🎒
 • facebook smile emoticon
  📖
 • facebook smile emoticon
  🎨
 • facebook smile emoticon
  🎤
 • facebook smile emoticon
  📣
 • facebook smile emoticon
  🎧
 • facebook smile emoticon
  🎷
 • facebook smile emoticon
  🎺
 • facebook smile emoticon
  🎸
 • facebook smile emoticon
  📢
 • facebook smile emoticon
  🔒
 • facebook smile emoticon
  🔐
 • facebook smile emoticon
  🔑
 • facebook smile emoticon
  🔓
 • facebook smile emoticon
  🔎
 • facebook smile emoticon
  💡
 • facebook smile emoticon
  💲
 • facebook smile emoticon
  🔫
 • facebook smile emoticon
  💣
 • facebook smile emoticon
  🚬
 • facebook smile emoticon
  💊
 • facebook smile emoticon
  💉
 • facebook smile emoticon
  🎭
 • facebook smile emoticon
  🎬
 • facebook smile emoticon
  🎦
 • facebook smile emoticon
  🚻
 • facebook smile emoticon
  🚹
 • facebook smile emoticon
  🚺
 • facebook smile emoticon
  🚼
 • facebook smile emoticon
  🆚
 • facebook smile emoticon
  🆙
 • facebook smile emoticon
  🆒
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  🚾
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  🈂
 • facebook smile emoticon
  🈳
 • facebook smile emoticon
  🈁
 • facebook smile emoticon
  🈯
 • facebook smile emoticon
  🈵
 • facebook smile emoticon
  🈹
 • facebook smile emoticon
  🈚
 • facebook smile emoticon
  🈷
 • facebook smile emoticon
  🈶
 • facebook smile emoticon
  🈸
 • facebook smile emoticon
  🈺
 • facebook smile emoticon
  🉐
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  🎀
 • facebook smile emoticon
  🌂
 • facebook smile emoticon
  💧
 • facebook smile emoticon
  🔨
 • facebook smile emoticon
  💺
 • facebook smile emoticon
 • facebook smile emoticon
  🔱
 • facebook smile emoticon
  🔰
 • facebook smile emoticon
  🀄
 • facebook smile emoticon
  💎
 • facebook smile emoticon
  💠
 • facebook smile emoticon
  🔷
 • facebook smile emoticon
  🔶

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ của nhà mạng Vinaphone
Tại sao phải xác nhận đồng ý đăng ký gói 3G VinaPhone qua 1543?
Để khách hàng an tâm hơn trong quá trình sử dụng, nhà mạng VinaPhone đã bảo mật 2 lớp để không ai có thể tự đăng ký dịch vụ cho quý khách nữa mà là chính quý khách tự tay mình soạn tin nhắn để đăng ký và xác thực đồng ý sử dụng dịch vụ VinaPhone qua 1543 (miễn phí tin nhắn).
Thông tin
Tác giả
Dịch vụ Mobile
Ngày đăng bài
Tiêu đề
Full biểu tượng Facebook, icon Facebook đẹp nhất
Đánh giá
5
70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX gửi 8069
Đăng ký ngay
50.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX gửi 8069
Đăng ký ngay
70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2,4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG70 gửi 8069
Đăng ký ngay
Banner dang ky 4g Vinaphone

Sim số đẹp trả trước


Đăng ký ngay