X
Tiện ích dịch vụ

Thông tin các dịch vụ tiện ích mới nhất

Mobile internet Vinaphone

Thông tin các gói 3G tốc độ cao và cách đăng ký

Ezcom Vinaphone

Thông tin các gói Ezcom và cách đăng ký

Các gói cước 3G

MAX Vinaphone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX gửi 8069
Đăng ký ngay

MAXS sinh viên

50.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX gửi 8069
Đăng ký ngay

BIG70 Vinaphone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 2,4GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG70 gửi 8069
Đăng ký ngay

MAX100 Vinaphone

100.000 VND
 • Data tốc độ cao: 1,2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX100 gửi 8069
Đăng ký ngay

BIG120 Vinaphone

120.000 VND
 • Data tốc độ cao: 6GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG120 gửi 8069
Đăng ký ngay

MAX200 Vinaphone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX200 gửi 8069
Đăng ký ngay

BIG200 Vinaphone

200.000 VND
 • Data tốc độ cao: 10GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG200 gửi 8069
Đăng ký ngay

MAX300 Vinaphone

300.000 VND
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV MAX300 gửi 8069
Đăng ký ngay

BIG300 Vinaphone

300.000 VND
 • Data tốc độ cao: 18GB
 • Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV BIG300 gửi 8069
Đăng ký ngay

Các gói cước 3G Ezcom

D70 Vinaphone

70.000 VND
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 200đ/MB
 • Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Soạn: DV D70 gửi 8069
Đăng ký ngay

D250 Vinaphone

250.000 VND
 • Data tốc độ cao: 18 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 6 tháng
Soạn: DV D250 gửi 8069
Đăng ký ngay

D500 Vinaphone

500.000 VND
 • Data tốc độ cao: 48GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Soạn: DV D500 gửi 8069
Đăng ký ngay
Sim 3g Vinaphone Vivu
Banner dang ky 4g Vinaphone

Sim số đẹp trả trước

Dịch vụ nổi bật


Đăng ký ngay